VILKEN UTMANING VILL DU VINNA?

*Bli snabbare?

*Ha mer energi när du tränar?

*Undvika att vara trött på viktiga dagar?

*Undvika kronisk trötthet?

SUPEROP hjälper dig att vinna din utmaning!

 

SUPEROP HJÄLPER DIG ATT VINNA DIN UTMANING!

En träning har mycket olika effekter på din kropp beroende på ditt fysiska tillstånd: En överbelastad träningsbelastning är skadlig medan för lätt inte stimulerar din förbättring (Superkompensation/Supercompensation) tillräckligt.

Med bara en snabb mätning på morgonen visar SUPEROP dig på en skala från 0 till 100%, din fysiska mottaglighet för ett nytt träningspass. Du kan då träna smartare: justera intensiteten och mängden av träningen för att få det bästa gensvaret från din kropp, undvik risker och få den bästa förbättringen, varje gång.

KONTROLL ÖVER DITT VÄLBEFINNANDE?

För dig som inte tränar så är SUPEROP det verktyg som talar om för dig hur du och din kropp mår. Även du som inte tränar skall efter en natts sömn vara återhämtad. Om du inte är det så är det en indikation på att något inte är bra och din hälsa och välbefinnande är bra.

Sover du tillräckligt? Stressar för mycket? Dåliga kostvanor? Underliggande sjukdom? Tränar för lite/inte alls? Tränar för mycket? Med SUPEROP ser du själv hur din hälsa förbättras/förändras vid förändringar i din livsföring etc. SUPEROP är din Hälsomonitor!

DATA FRÅN VERKLIGHETEN: 97% AV ANVÄNDARNA HAR FÖRBÄTTRAT SIN PRESTATION TACK VARE SUPEROP!

I april 2017 genomförde vi en undersökning med ett urval av nästan 400 användare som regelbundet har tränat med SUPEROP under lång tid.

MER ÄN 97% HADE FÖRBÄTTRAT SIN PRESTATION TACK VARE SUPEROP!

Det är ett extraordinärt utfall, vilket blir ännu mer imponerande om vi analyserar vad den här förbättringen består av i detalj.

Med SUPEROP talar vi om en verklig "erfarenhetsförändring", som påverkar prestation, självkännedom, motivation, säkerställer idrottarens hushållning av fysiska resurser och därmed uppnås ett allmänt välbefinnande.

Genom att använda SUPEROP stannar den mentala träningen inte bara vid förbättrade prestationsresultat utan sträcker sig till en mer komplett form av personlig utveckling, vilket innebär en ökad medvetenhet om sig själv och sin egen kropp.

Det här är en ny form av lärande som leder till ökad egenmakt: förbättring av idrottarens självförtroende om sina egna fysiska resurser förutsättningar, vilket leder till bättre träning tack vare en förnyad uppfattning om sin egen kropp.

Egenmakt betyder ökad kraft, ökad energi, vitalitet och därmed förmågan att mobilisera det bästa av sig själv och det bästa för sig själva, vad gäller resurser, färdigheter och förmågor. Då blir SuperOp-upplevelsen förmågan att känna sig säkrare, starkare, för att vara effektivare när det gäller utmaningarna.

"Med SuperOp har jag aktiv kontroll över min kropp och mina resurser och jag kan då träna mer effektivt för att utveckla och öka min potential".

En större känsla av personlig effektivitet leder i sin tur till att välja bättre träningsstrategier och att tolka och förutse situationer / faktorer som kan hindra deras framgång.

Om du är mer säker på din effektivitet, kommer du också ha bättre koncentrationsförmåga, bättre hantering av psykofysisk stress och bättre tolerans mot trötthet och smärta.

SuperOp-upplevelsen ger sålunda ett extraordinärt resultat, som kan översättas till en form av självmedvetenhet och större kontroll över de beslut och handlingar som påverkar din kropp och din träningsinriktning.

Genom att ändra uppfattningen om din kropp, öka ditt förtroende för dina resurser väljer du alltid det bästa träningspasset för dig!

Så blir du en bättre idrottare.....för att du lär dig saker om dig själv som du inte visste förut!

Totalsumma:
    Till kassan